hello world!

Protocol training Covid 19

Maatregelen per 25 februari 2022

• Voor alles geldt: gezond verstand gebruiken staat voorop;

• Vergewis je vooraf altijd van de ter plekke geldende regels. Heb je klachten? Blijf thuis;

• Normale openingstijden voor horeca en sportlocaties, geen anderhalve meter verplichting en ook mondkapjesplicht vervalt.

• Was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie.

Regiotraining

Wil jij ook deelnemen aan onze trainingssessies?
Aanmelden

Sponsoren van Badminton Promotie Oost zijn: